dogfight Podol


Sportclub Beluga
Voloshskaya 62 063-592-8257
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488
Martial Arts school OSMAS
Kontraktovaya square 10-B 223-4928, 050-351-6989