callanetics Podol


Ishwara Yoga Center
Verhniy Val 16/4 360-1157, 361-6840, 425-9490
Sportclub Olympia Sport
Glubochitskaya 17 229-9949
Sportclub Fitness Liga
Frunze 12 425-5225, 063-727-0779
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25 332-9278, 063-782-3116
232-7033