Sport clubs in Podol


Yoshinkan Aikido Kiev Dojo
Kontraktovaya sq. 10-B
Swimming pool Vodnik
Voloshskaya 62
Boxing Club Sparta
Konstantinovskaya 73
CYSS auto-moto sports
Obolonskaya 21
Ishwara Yoga Center
Verhniy Val 16/4
Kyiv Yacht School
Igorevskaya 12
Active Life Club Podolskiy
Yaroslavskaya 56-A
Martial Arts club Kyuryukay
Konstantinovskaya 73
Boxing Club Spartak-Podol
Konstantinovskaya 37
Table Tennis Club Champion
Naberezhno-Lugovaya 23
Sportclub Olympia Sport
Glubochitskaya 17
Training program Start tennis
Mezhigorskaya 56/63-A
Synchronized Swimming club
Yaroslavskaya 56-A
Wushu and fitness club
Mezhigorskaya 25
Sports Club na Podole
Novokonstantinovskaya 15
Sportclub Fitness Liga
Frunze 12
Sportclub Beluga
Voloshskaya 62
Sportclub Bogatyr
Elektrikov 26/30-A
Favorit Boxing Club
Mezhigorskaya 25
Poledance studio Office Style
Bratskaya 6
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25
Dance studio by Elena Verniba
Borichev spusk 5
Podol tennis courts
Mezhigorskaya 56/63-A
Tri yoga center
Voloshskaya 36/38
FitCurves fitness clubs
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A
Fitness club Nira Fitness
Yurkovskaya 34-A
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B
Martial Arts school OSMAS
Kontraktovaya square 10-B
School of oriental dance Dzhavair
Mezhigorskaya 2
Naberezhno-Lugovaya 23
Chilli Dance Studio
Frunze 41
Dance and fitness Studio KV2
Mezhigorskaya 25
Elite tennis school
Mezhigorskaya 56