sambo Podol


Active Life Club Podolskiy
Yaroslavskaya 56-A 393-4343
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A 351-7733
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488