stretching Podol


Sportclub Olympia Sport
Glubochitskaya 17 229-9949
Sportclub Fitness Liga
Frunze 12 425-5225, 063-727-0779
Poledance studio Office Style
Bratskaya 6 050-410-3934
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25 332-9278, 063-782-3116
098-311-2568, 099-112-0367
Dance studio by Elena Verniba
Borichev spusk 5 467-5114, 063-291-1365
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A 351-7733
Fitness club Nira Fitness
Yurkovskaya 34-A 097-538-6848, 067-596-8329, 093-206-9176
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488
095-421-1585