stretching Solomenka


Sports Complex Planeta Sport
Kavkazskaya 10 331-9613, 093-690-8526, 050-637-7512
Dance studio Plemya
Krasnozvezdnyy 10 233-2440, 063-233-2440
528-8002, 528-8004, 528-8007
222-4222