stretching Shevchenkovskiy Center


235-9129
489-6688, 489-6656
Fitness studio Attain
Chapaeva 13 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Attain
Turgenevskaya 11 332-9278, 063-782-3116
099-112-0367, 098-311-2568
093-689-9060, 067-941-2830
331-2033, 063-261-0571
581-0800, 581-0808
484-1594
Fitness club Atletiko
Vorovskogo 19 067-538-0069
244-1239, 244-1481 (внутренний 839)
222-4222
Fitness studio Alice Good
Saksaganskogo 53/80 229-3858
592-6312, 099-036-9599