gymnastics Shevchenkovskiy Center


272-0233, 272-2516
272-6668
Fitness studio Attain
Chapaeva 13 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Attain
Turgenevskaya 11 332-9278, 063-782-3116
050-229-0291
050-229-0291
093-197-7161