gymnastics Troeschina


Association of Trainers FCS Vershina
Zakrevskogo 35-B 067-723-5586, 050-631-4690
515-4266
CYSS Voskhod
Liskovskaya 4-A 097-480-4125
Studio Aelita
Gradinskaya 6-B 353-1200, 098-924-0789
098-924-0789
393-4729
Health and gymnastics center
Vygurovskiy bulvar 050-759-6648
Center for promotion of sports Avangard
Lenina 2 384-2659, 063-893-2464, 093-207-8040, 096-183-3936