aerobics Troeschina


Association of Trainers FCS Vershina
Zakrevskogo 35-B 067-723-5586, 050-631-4690
362-3901
Sports Complex Planeta Sport
Mayakovskogo 93-V 535-4646, 093-300-1646
Fitness and dance studio Ritmix
Lavruhina 3 361-5335, 067-196-2115
Fitness studio Nadezhda
Liskovskaya 4-A 067-502-3440, 050-230-9455
Crystal Fitness Gym
Nikolaya Zakrevskogo 93-A 098-971-1113, 098-008-6098, 067-789-4945
515-8260, 515-8660
393-4729
383-2985, 067-504-0924
Fitness Club Zebra Sport
Balzaka 4-A 224-6307
Fitness centre Master Fit
Gradinskaya 6-B 533-8787, 353-1200, 096-846-8857
547-7313, 050-777-7198
Center for Culture and Sports Istochnik
Bykova 7-A 096-339-3651 Галина