aerobics Shevchenkovskiy Center


465-3171, 465-3174
235-9129
569-3297, 569-3298, 569-3299
489-6688, 489-6656
Fitness studio Attain
Chapaeva 13 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Attain
Turgenevskaya 11 332-9278, 063-782-3116
063-267-6657, 098-768-1158
331-2033, 063-261-0571
581-0800, 581-0808
486-0930
484-1594
Fitness club Atletiko
Vorovskogo 19 067-538-0069
244-1239, 244-1481 (внутренний 839)
222-4222
Fitness centre Scorpion
Turgenevskaya 15 496-0351, 496-0352
486-5348, 486-5308
331-1217, 324-3144, 068-363-0702
592-6312, 099-036-9599
063-604-9863, 063-478-4772