body-building Shevchenkovskiy Center


095-251-0005
095-429-5217
235-9129
569-3297, 569-3298, 569-3299
489-6688, 489-6656
Studio Marina Kleter
Saksaganskogo 100 096-994-2150, 095-430-0582
Gym AUT
Nikolsko-Botanicheskaya 3 234-9225, 098-276-7789
279-6475, 278-7144
581-1234
581-0800, 581-0808
Fitness club Atletiko
Vorovskogo 19 067-538-0069
Fitness club Biceps
Dmitrievskaya 13 219-1616, 050-411-0933
244-1239, 244-1481 (внутренний 839)
222-4222
484-1594, 484-6817, 482-2924
Fitness club Sky Fitness
Sportivnaya 1A 500-8338
Fitness centre Scorpion
Turgenevskaya 15 496-0351, 496-0352
486-1884, 486-1507