body-building Lipki


280-4533
464-0150
Fitness club Pecherskiy
Moskovskaya 46/2 390-3550
253-3347