body-building Kurenevka


Sportclub Tvoy Sport
Vyshgorodskaya 44 468-8333, 098-010-9266
587-7311
Body & Spirit gym
Frunze 170A 093-840-8238