body-building Otradnyi


Sports Club Golden Apple
Otradnyi 95-G 351-2588, 351-2599, 093-745-1965
Sports Complex Meridian
Geroev Sevastopolya 11-V 408-6444, 594-2535
PopEye Gym
Nezhinskaya 29A 063-459-7434, 097-806-0448
457-0870
M-Gym
Geroev Sevastopolya 11-V 594-2535, 096-062-6021, 093-532-0953, 095-093-9460