yoga Otradnyi


067-4281-811, 098-079-3948
Sports Club Golden Apple
Otradnyi 95-G 351-2588, 351-2599, 093-745-1965
220-2414, 096-155-3355
Personal fitness studio Solo
Otradnyy 95-G 229-0923, 096-800-6742
Dancing fitness studio Belka
Shepeleva 5 063-350-4599
237-7557
Fitness club GymFit
Ivana Lepse 2 351-1991
228-8111, 093-328-8111, 097-428-8111