boxing Otradnyi


Sports Complex Meridian
Geroev Sevastopolya 11-V 408-6444, 594-2535
237-7557
Fitness club GymFit
Ivana Lepse 2 351-1991