dancing Otradnyi


457-1373, 067-406-0502
483-6984
Sports Club Golden Apple
Otradnyi 95-G 351-2588, 351-2599, 093-745-1965
Personal fitness studio Solo
Otradnyy 95-G 229-0923, 096-800-6742
Dancing fitness studio Belka
Shepeleva 5 063-350-4599
Training and Education Centre Chance
Geroev Sevastopolya 43 587-7093, 050-194-0875
Training and Education Centre Chance
Geroev Sevastopolya 9-A 587-7094, 093-315-8655
Training and Education Centre Chance
Komarova 32 227-9425, 093-531-5366
362-1740, 401-2002, 098-042-2002
Fitness club GymFit
Ivana Lepse 2 351-1991
228-8111, 093-328-8111, 097-428-8111
095-904-0416, 093-000-3706