Nearby
Komarova 32

Nearby
Glushkova 28

Nearby
Verbitskogo 7

Nearby
Yakubovskogo 7-B

Nearby
Dragomanova 9-A

Nearby
Klimenko 17

Nearby
Geroev Sevastopolya 43

Nearby
Geroev Sevastopolya 9-A


Training and Education Centre Chance

Sports

aikido wrestling gymnastics jiu-jitsu karate child development dogfight sambo sports for children thai boxing dancing taekwondo chess

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 250

Address, phone

Otradnyi   Komarova 32   227-9425, 093-531-5366
centre_chance@ukr.net
Teremki-1   Glushkova 28   360-7252, 095-420-2770
Kharkovskiy   Verbitskogo 7   331-6492, 095-351-0899
Teremki-2   Yakubovskogo 7-B   587-7095, 068-123-9706
Pozniaki   Dragomanova 9-A   587-7091, 050-760-4195, 096-358-5902, 063-721-4366
Solomenka   Klimenko 17   587-7092, 067-963-5216, 099-526-6434
malko@i.ua
Otradnyi   Geroev Sevastopolya 43   587-7093, 050-194-0875
3316491@ukr.net
Otradnyi   Geroev Sevastopolya 9-A   587-7094, 093-315-8655