Sport clubs in Otradnyi


Aikido Kiyokan Dojo
Geroev Sevastopolya 46/17
Sportcomplex DSK-3
Otradnyi 103
Swimming pool Stroitel
Bakunina 4
Children's Tennis Club Apelsin
Geroev Sevastopolia 11-V
CYSS Start track-and-field athletics
Komarova 1
CYSS 12
Ivana Lepse 15-A
Basketball section
Komarova 32
Tennis club Nechiporenko
Bakunina 4
Sportclub Atilla
Vasilenko 15
Sportclub Zdorovie
Mihaila Dontsa 17/46
Sports Club Golden Apple
Otradnyi 95-G
Sports Complex Meridian
Geroev Sevastopolya 11-V
Personal fitness studio Solo
Otradnyy 95-G
Dancing fitness studio Belka
Shepeleva 5
PopEye Gym
Nezhinskaya 29A
Training and Education Centre Chance
Geroev Sevastopolya 43
Training and Education Centre Chance
Geroev Sevastopolya 9-A
Training and Education Centre Chance
Komarova 32
Fitness studio Fitnes S
Ivana Lepse 23
Fitness club GymFit
Ivana Lepse 2
M-Gym
Geroev Sevastopolya 11-V
Karate school
Geroev Sevastopolya 35
Elite tennis school
Geroev Sevastopolia 11-V