Solomenskiy


Karavaevy Dachi

aikido aerobics boxing kickboxing pilates sports for children thai boxing taekwondo fitness shaping

Sport clubs in Karavaevy Dachi


Thai boxing club Legat
Umanskaya 47
Sportclub Fighter
Yerevanskaya 31/1
Taekwondo center Novoe Pokolenie
Yerevanskaya 20