Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby


Sports

aikido sports for children

Address, phone

Goloseevo     525-7727, 050-276-2541, 067-428-9366
krasovskiy@i.ua
Shevchenkovskiy Center     063-774-7220, 063-454-6142
slivabox@gmail.com
Komsomolskiy     098-353-3869
iazhuk.in@mail.ru
Pozniaki     050-326-9785, 093-869-1888
alexaw@list.ru
Obolon     068-373-5320, 067-385-2670
shinmeikan.dojo@gmail.com
Obolon     063-346-6883, 066-089-3625, 096-803-0417
fokin_p@i.ua
Pecherskiy Center     098-353-3869
iazhuk.in@mail.ru
Osokorki     095-547-2039, 096-456-9100
oleg.chernyavskiy@me.com
Karavaevy Dachi     067-594-1105, 093-738-2894
stanislav_osadchuk@ukr.net
    067-594-1105, 093-738-2894
stanislav_osadchuk@ukr.net
Obolon     227-7325, 068-596-0696
deniu@ukr.net
Goloseevskiy Center     068-373-5320, 067-385-2670
shinmeikan.dojo@gmail.com