Sport clubs in Shulyavka


Fightclub NRG Fight
Ivana Gonty 3A
Kiev Federation of Martial Arts Ares
Garmatnaya 10
Bolshevik Mall Ice Arena
Getmana 6
Verhnekluchevaya 1
Sportclub Kiy-Sport
Verhnekluchevaya 1/26
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26
Yoga Studio Jiva
Hetmana 1
Poledance club ShariDance
Krasnozvezdnyi 4V
Poledance studio Kolibri
Nesterova 3
Sports Complex KPI Gym
Verhnekluchevaya 1/26
Fitness club First Step
Vadyma Hetmana 20/49
Fitness club Albion
Hetmana 1
FitCurves fitness clubs
Fitness club Sport Up
Dovzhenko 3
Ekaterina Tarasova bodyflex school
Vyborgskaya 80/17
School of Wing Chun Kuen Phai
Vyborgskaya 82
School harmonious upbringing of women Inspiration
Dovzhenko 3
School of Celtic Dance Lugnasad
Garmatnaya 26/2
Elite tennis school
Yangelia 5