shooting Shulyavka


457-7185
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26 406-8623, 441-1728, 456-4046