boxing Shulyavka


Verhnekluchevaya 1 068-700-5691
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26 406-8623, 441-1728, 456-4046
Fitness club Albion
Hetmana 1 228-6106