judo Shulyavka


510-6392
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26 406-8623, 441-1728, 456-4046