dancing Shulyavka


050-184-0527, 050-184-0526
457-1373, 067-406-0502
457-1373, 067-406-0502
Poledance club ShariDance
Krasnozvezdnyi 4V 096-363-4736, 063-139-1912
Poledance studio Kolibri
Nesterova 3 093-002-2091, 050-056-6847
Fitness club First Step
Vadyma Hetmana 20/49 099-135-2913, 093-660-5525
FitCurves fitness clubs
227-8785, 067-504-3258, 063-285-8011
096-480-6908
School harmonious upbringing of women Inspiration
Dovzhenko 3 426-5737, 050-929-2367, 063-628-3297, 098-125-6677
School of Celtic Dance Lugnasad
Garmatnaya 26/2 097-663-5496, 096-162-4237, 050-442-9357