Nearby
Krasnozvezdnyi 4V


Poledance club ShariDance

Sports

stretching dancing

Prices, UAH

Onetime: 80
Month fee, from: 400

Address, phone

Shulyavka   Krasnozvezdnyi 4V   096-363-4736, 063-139-1912
sharidanse@mail.ru