Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby


Sports

aerobics sports for children pilates stretching fitness gymnastics dancing

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 180

Address, phone

Shulyavka     457-1373, 067-406-0502
mail@atlantida-sportdance.com.ua
Otradnyi     457-1373, 067-406-0502
Olga-Pavlova@rambler.ru
KPI     457-1373, 067-406-0502
Nivki     457-1373, 067-406-0502
Shulyavka     457-1373, 067-406-0502