dancing Svyatoshino


228-7417, 068-251-2005
Sportcomplex Atek
Chistiakovskaya 20 502-1807, 502-1818
Fitness studio Attain
Verhovinnaya 6-A 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Lotos
Verhovinnaya 6-A 452-0440, 066-449-9217, 096-003-4438, 098-458-5132
Dance school Born 2 Dance
Lvovskaya 25 098-937-0004