pilates Svyatoshino


Fitness studio Attain
Verhovinnaya 6-A 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Lotos
Verhovinnaya 6-A 452-0440, 066-449-9217, 096-003-4438, 098-458-5132
Fitness studio Vmeste
Pobedy 104-B 221-7208, 098-494-2219, 099-472-8388, 093-500-9400
097-953-7558, 424-7309