Sport clubs in Svyatoshino


Gym Sion
Generala Vitruka 10
Childrens sports and fitness studio Start
Lvovskaya 6
Football club Atek
Chistiakovskaya 20
Vitruka 10-A
Training program Start tennis
Vitruka 8-B
Sportclub Star Energy GYM
Pobedy 104-B
Sportclub Ring
Lvovskaya 25
Sportcomplex Atek
Chistiakovskaya 20
Fitness studio Attain
Verhovinnaya 6-A
Fitness studio Lotos
Verhovinnaya 6-A
Ukrainian federation of Wingchun Kungfu Dzhetkundo
Generala Vitruka 10
Fitness studio Vmeste
Pobedy 104-B
Martial Arts school Peresvit
Chistyakovskaya 20
Dance school Born 2 Dance
Lvovskaya 25