Nearby
Mariny Raskovoy 23-A

Nearby
Zhmachenko 26

Nearby
Melnikova 2

Nearby
Vernadskogo 32

Nearby
Ivana Mazepy 22

Nearby
Layosha Gavro 22-A

Nearby
Vitruka 8-B

Nearby
Mezhigorskaya 56/63-A

Nearby
Borisa Gmyri 3-B

Nearby
Glushkova 9


Training program Start tennis

Sports

tennis

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 500

Address, phone

Levoberezhnyi   Mariny Raskovoy 23-A   067-238-9552, 050-418-6682
mk@starttennis.com.ua
Komsomolskiy   Zhmachenko 26   067-238-9552, 050-418-6682
Lukyanovka   Melnikova 2   067-238-9552, 050-418-6682
Akademgorodok   Vernadskogo 32   067-238-9552, 050-418-6682
Pechersk   Ivana Mazepy 22   067-238-9552, 050-418-6682
Obolon   Layosha Gavro 22-A   050-418-6682, 067-238-9552
Svyatoshino   Vitruka 8-B   067-238-9552, 050-418-6682
Podol   Mezhigorskaya 56/63-A   067-238-9552, 050-418-6682
Pozniaki   Borisa Gmyri 3-B   067-238-9552, 050-418-6682
Teremki-1   Glushkova 9   067-238-9552, 050-418-6682