Sport clubs in Teremki-1


Wrestling School
Glushkova 17-A
Martial Arts club for kids Taykan
Novoselki, Ozernaya 4
Karting Center Zhazhda Skorosti
Glushkova 9
MMA club BHG Fight Team
Zabolotnogo 150-A
Training program Start tennis
Glushkova 9
Sports section of archery
Glushkova 17-A
Sportclub Brigantina
Koltsevaya doroga 3-A
Sports club Aelita
Glushkova 31A
Training and Education Centre Chance
Glushkova 28
Fitness club Helerel
Zabolotnogo 150-A
FitCurves fitness clubs
Soccer School Leader
Glushkova 17-A
Elite tennis school
Akademika Glushkova 9