dancing Pozniaki


229-4606, 561-2712
362-2905, 097-735-4103
575-9194, 068-356-0777
095-138-9340, 096-954-3664
569-0111
502-1413
362-2308, 093-749-5381, 067-702-5671
Health club FitnessReal
Dragomanova 31-V 575-4050
Sport Club Dobro
Anny Akhmatovoy 13-B 570-2550
Sports Complex Planeta Sport
Dragomanova 27-A (Pozniaki subway) 570-2165
favorit pole dance studio
Anny Akhmatovoy 16-B 050-966-6418, 067-932-4090
599-8848, 096-227-4998
Studio for children Kolyoryky
Gryshka 6-A 066-750-3890, 093-161-6704
Dance and fitness studio INSE
Mishugi 2 223-0022, 096-252-5151
221-7828
361-1773
501-4806, 587-6936
573-8787
066-750-3890, 093-410-4090
Training and Education Centre Chance
Dragomanova 9-A 587-7091, 050-760-4195, 096-358-5902, 063-721-4366
Fitness Club AeroFit
Sribnokilska 12 229-6826
Fitness club FitnessTime
Eleny Pchelki 3-A 383-0696
501-7238, 097-905-3690
Fitness club Germes
Anny Akhmatovoy 2-A 098-938-9230, 067-525-3749
Fitness club SportLand
Grigorenko 23 390-3390
FitCurves fitness clubs
503-0213, 067-410-0611
FitCurves fitness clubs
228-8170, 383-0994, 067-240-0404
573-9390, 050-985-7761
575-9800
Fitness club Fitness City
Grigorenko 5-A 360-0825
Fitness club Atletiko
Koshitsa 1/38 067-225-7757
Fitness club Atletiko
Urlovskaya 8-A 592-6337, 572-1658, 067-440-6484
099-458-1314, 099-483-3993
Shaping club Enjoy
Grigorenko 26-A 575-4848, 093-673-4848
Break Dance School
Anny Ahmatovoy 13V 097-755-6175
Break Dance School
Gmyri 3B 097-755-6175, 093-151-9873
Dance school NEST
Knyazhyi Zaton 9 353-2794, 095-275-0102
360-2157, 599-2540
Dance Centre Freeway
Larisy Rudenko 6-A 063-737-0888, 095-427-5671
050-484-0330, 096-954-3645
575-9270, 050-708-4884
220-4251, 067-863-5446, 050-684-8682