yoga Pozniaki


Ayurveda Center TriDoshi
Ahmatovoy 13D 575-9800, 098-552-2022, 099-402-0222, 063-402-0222
Children club Korablik
Anny Akhmatovoy 16-B 092-504-8503, 066-126-2431
Children club Korablik
Dragomanova 29 092-504-8503, 066-126-2431
229-4606, 561-2712
097-927-1022
Kiev Yoga Studio
Larisy Rudenko 6-A 223-9457, 590-0400, 067-442-2736
360-7733, 063-855-0908
360-7733
Martial arts club Hanuman
Zdolbunivska 2 096-849-8080, 063-654-6144
095-138-9340, 096-954-3664
569-0111
502-1413
Family center Pchyolka
Gryshko 9 066-647-4748, 068-572-9998
362-2308, 093-749-5381, 067-702-5671
Health club FitnessReal
Dragomanova 31-V 575-4050
Sports Complex Planeta Sport
Dragomanova 27-A (Pozniaki subway) 570-2165
favorit pole dance studio
Anny Akhmatovoy 16-B 050-966-6418, 067-932-4090
Dance and fitness studio INSE
Mishugi 2 223-0022, 096-252-5151
361-1773
573-8787
Fitness Club AeroFit
Sribnokilska 12 229-6826
Fitness club FitnessTime
Eleny Pchelki 3-A 383-0696
501-7238, 097-905-3690
Fitness club SportLand
Grigorenko 23 390-3390
575-9800
Fitness club Atletiko
Urlovskaya 8-A 592-6337, 572-1658, 067-440-6484
Fitness club Atletiko
Koshitsa 1/38 067-225-7757
222-4222
099-458-1314, 099-483-3993
096-849-8080
360-2157, 599-2540
575-9270, 050-708-4884