yoga Osokorki


200-4343
353-5376
Fitness club MyFit
Dneprovskaya naberezhnaya 23 220-0010
Sportclub FizCult
Knyazhyi Zaton 14-B 098-494-5945
237-3434
Fitness club Maxim-F
63th Sadovaya 362-4227, 098-911-2211
585-2277