hockey Osokorki


Ice rink Arkadia
Dneprovskaya naberezhnaya 33 360-1604, 093-900-4191