body-building Osokorki


Fitness club MyFit
Dneprovskaya naberezhnaya 23 220-0010
Gym Bulldog
Elizavety Chavdar 5 220-0966, 099-401-2346
220-4251
573-6805, 573-6803
Fitness club Maxim-F
63th Sadovaya 362-4227, 098-911-2211
585-2277