karate Osokorki


067-974-6779
067-402-4570, 050-670-1638
Fitness club MyFit
Dneprovskaya naberezhnaya 23 220-0010