karate Sapernaya Slobodka


067-989-9226, 095-254-2363