karate Pervomayskiy


067-502-7193
Sportclub Delta
Yerevanskaya 16 242-4066, 067-234-3008
242-3622