mix fight Pervomayskiy


Kiev Krav Maga Federation
Yerevanskaya 20 093-416-3179
Self-defense club
Vozduhoflotskiy 10 066-522-2050, 063-376-4054