dogfight Pervomayskiy


Kiev Krav Maga Federation
Yerevanskaya 20 093-416-3179
Self-defense club
Vozduhoflotskiy 10 066-522-2050, 063-376-4054
067-502-7193
Sport club Wizard
Yerevanskaya 20 098-834-9056