dogfight Levoberezhnyi


Dance school Dusha Tantsa
Levoberezhnaya subway 453-9488, 066-512-6643, 063-698-8832
Federation to promote sports and hand-to-hand fighting
Chelyabinskaya 5 237-0208, 097-560-5571
Fitness club Sportex
Raisy Okipnoy 9 239-1650, 063-224-9483
096-627-8535