powerlifting Levoberezhnyi


Fitness club Iron
Chelyabinskaya 2 068-870-7890
Fitness club SportLand
Nikolsko-Slobodskaya 1-A 281-0055
227-2716