fitness Levoberezhnyi


502-2718, 502-2704
Pilates and Yoga studio
Raisy Okipnoy 4-A 220-1114, 220-1115
516-8526
517-5388
Fitness club Iron
Chelyabinskaya 2 068-870-7890
Fitness club Sportex
Raisy Okipnoy 9 239-1650, 063-224-9483
Fitness club SportLand
Nikolsko-Slobodskaya 1-A 281-0055
FitCurves fitness clubs
067-382-0798, 063-299-6310, 067-505-0811
227-2716
569-9346
096-186-5367