fitness Kharkovskiy


067-509-9490
563-0000
563-9373
067-327-6040, 050-347-2347
565-8500, 565-8749
560-0026, 063-723-7878
501-0804
Gym on Gorlovskaya
Gorlovskaya 124/4 095-128-7247
560-9014, 563-7599
576-0797, 561-4002
FitCurves fitness clubs
362-2112, 067-505-5012
FitCurves fitness clubs
562-6277, 067-484-4400
FitCurves fitness clubs
362-2296, 067-383-0303, 067-406-0404
Fitness club Atletiko
Nikolaya Bazhana 5-G 562-8453, 067-440-6434
Fitness club Atletiko
Revutskogo 16-A 572-0330, 067-440-6477
Fitness club MegaGym
Kharkovskoe shosse 19 (Mega City) 585-2277, 067-445-3797
221-7625, 066-945-3348