fitness Lesnoy


+38045-944-4097, +38045-954-2445
Sportclub Fighter
Lesnoy 17V 466-2579
Family Center Rosemary
Lesnoy 17-G 093-704-2989, 050-541-1391
383-1477, 067-249-3344, 063-439-0534
Fitness studio GlamShape
Bratislavskaya 14B 374-0385, 067-120-7020, 097-115-8024, 098-635-5680
Gym Red Star
Volkova 10 518-7463, 068-123-8815
Fitness club Olimp
Bratislavskaya 14-B 067-385-8514, 066-342-8000, 097-257-2750
FitCurves fitness clubs
513-5433, 067-506-3161
096-665-5365
222-4222
362-0882, 067-714-6686
200-1336
Dance School Bravo
Brovary, Gagarina 16 097-755-6175, 093-151-9873