Nearby
Oleny Teligi 15A

Nearby
Bratislavskaya 14B

Nearby
Bogdana Khmelnitskogo 16-22


Fitness studio GlamShape

Sports

dancing fitness

Prices, UAH

Onetime: 50
Month fee, from: 280

Address, phone

Syrets   Oleny Teligi 15A   374-0385, 067-120-7020, 097-115-8024, 098-635-5680
info@glamshape.com.ua
Lesnoy   Bratislavskaya 14B   374-0385, 067-120-7020, 097-115-8024, 098-635-5680
Shevchenkovskiy Center   Bogdana Khmelnitskogo 16-22   374-0385, 067-120-7020, 097-115-8024, 098-635-5680